Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2011

Πως λειτουργεί ο κεντρικός λογαριασμός και η συλλογική καλλιέργεια γης.


Ο κεντρικός λογαριασμός του δικτύου είναι ένας λογαριασμός που χρεώνεται και πιστώνεται, όπως όλοι οι λοιποί ατομικοί λογαριασμοί. Ανήκει συλλογικά σε όλα τα μέλη του δικτύου. Οι συναλλαγές του κεντρικού  λογαριασμού ενεργούνται από την συντονιστική ομάδα του δικτύου. Κάθε μήνα ο κεντρικός λογαριασμός πιστώνεται με 2 μπουτσούνια για κάθε μέλος του δικτύου. Επίσης χρεώνεται για εργασίες λειτουργίας του δικτύου (πχ ο Α διαχειριστής πιστώνεται με 30 μπουτσούνια για εργασίες διαχείρισης συναλλαγών σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, και ο κεντρικός λογαριασμός αντίστοιχα χρεώνεται με 30 μπουτσούνια). Ο κεντρικός λογαριασμός, εκτός των άλλων, λαμβάνει μέρος και στις συναλλαγές που διενεργούνται για την συλλογική καλλιέργειας της γης, ως εξής: Το Α μέλος του δικτύου παρέχει 2 στρέμματα στο δίκτυο για καλλιέργεια. Ο λογαριασμός του Α πιστώνεται κάθε μήνα με πχ 50 μπουτσούνια, και ο κεντρικός λογαριασμός χρεώνεται αντίστοιχα με 50 μπουτσούνια μηνιαίως. Τα μέλη του δικτύου που συμμετέχουν στην καλλιέργεια πιστώνονται με πχ 5 μπουτσούνια για κάθε ώρα εργασίας, και αντίστοιχα χρεώνεται ο κεντρικός λογαριασμός. Για εργαλεία, σπόρους, και λοιπά υλικά που τυχόν δεν μπορούν να προσφερθούν δωρεάν, αναζητούνται μέσω χρέωσης-πίστωσης από τα μέλη του δικτύου (πχ το Β μέλος προσφέρει στο δίκτυο σπόρους πιστώνοντας το λογαριασμό του με 30 μπουτσούνια, και χρεώνοντας τον κεντρικό λογαριασμό με 30 μπουτσούνια). Όταν έρθει η ώρα της συγκομιδής, οι καρποί ανήκουν συλλογικά στο δίκτυο, με δικαίωμα προτεραιότητας στα μέλη που εργάστηκαν ή παρείχαν τη γη. Η αξία των αγαθών αποτιμάται σε μπουτσούνια και διανέμονται με χρέωση-πίστωση (πχ το Γ μέλος παίρνει 3 κιλά ντομάτες, χρεώνοντας με 5 μπουτσούνια το λογαριασμό του και πιστώνοντας με 5 μπουτσούνια τον κεντρικό λογαριασμό).
Η συντονιστική ομάδα διατηρεί το δικαίωμα να επανεκτιμήσει τις χρεώσεις-πιστώσεις που έχουν διενεργηθεί ως τη συγκομιδή, συνεκτιμώντας την αξία των αγαθών που παράχθηκαν. Πχ αν η αξία της συγκομιδής ανέρχεται σε 500 μπουτσούνια, επανεκτιμώνται οι χρεώσεις-πιστώσεις της παροχής της γης, της εργασίας, κλπ , έτσι ώστε το σύνολό τους να ανέλθει και αυτό στα 500 μπουτσούνια. Αυτό συμβαίνει διότι ο σκοπός του δικτύου δεν είναι το κέρδος, η υπεραξία, ή η πιθανή ζημία, αλλά η συλλογικότητα, η αυτοοργάνωση, η αξιοποίηση της παρατημένης γης και η δίκαιη διενέργεια συναλλαγών χωρίς μεσάζοντες και χρήμα. Το αλγεβρικό σύνολο όλων των λογαριασμών του δικτύου είναι πάντα μηδέν, διότι για κάθε χρέωση υπάρχει πάντα μια αντίστοιχη πίστωση. Το δίκτυο χρησιμοποιείται από τα μέλη του ως εργαλείο για τη ανάπτυξη φιλικών σχέσεων και τη διενέργεια φιλικών συναλλαγών ανάμεσά τους. Μοιάζει με ένα εικονικό χωριό. Και φιλοδοξεί να αναπτύξει ξανά τις αχρήματες συναλλαγές που γίνονται εδώ και χιλιάδες χρόνια στις μικρές  κοινωνίες των ανθρώπων στα πλαίσια της φιλικής σχέσης. Κάτι που δυστυχώς έχει χαθεί από την σύγχρονη κοινωνία που αποξενώνει τους ανθρώπους και θεωρεί το χρήμα απαραίτητο σε κάθε συναλλαγή.   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου